Commissie Duikers met een Handicap

Van DuikWiki

Ga naar: navigatie, zoek

Inhoud

Geplande (en voorbije) actitiviteiten van de CommissieDuiken met en door personen met een handicap (Wet Wheelers)

Foto: Archief Wet Wheels Duklo Leuven
Groter
Foto: Archief Wet Wheels Duklo Leuven

Ja hoor, ook mensen met een fysieke handicap of beperking kunnen leren duiken en op een verantwoorde veilige en leuke manier mee genieten van de prachtige onderwaterwereld! Wij richten ons op duikers die omwille van hun fysieke beperking niet kunnen voldoen aan alle vereisten/protocollen van een reguliere duikopleiding. Met een aangepaste opleiding en training, en desgevallend ook aangepast materiaal en/of een aangepaste manier van duiken, en goede 'buddy’s', kan ook voor deze personen het sportduiken een aangename en verrijkende bezigheid zijn! Een persoon met een handicap die duikt is een Wet Wheeler.

Het is alom bekend dat éénieder die deelneemt aan regelmatige recreatieve activiteiten waarbij een lichamelijke inspanning geleverd wordt beloond wordt met een betere gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Daarnaast heb je de interactie met andere personen waardoor ook je sociale leven zal verbeteren. Denk er eens aan wat dit zou kunnen betekenen voor mensen met een handicap! Door deel te nemen aan activiteiten als het duiken op flessen kunnen de voordelen voor deze personen enorm zijn en het betrokken zijn bij zo’n activiteit kan een belangrijk onderdeel gaan vormen in de herstelperiode van de persoon met een handicap.

Reeds sinds begin jaren '90 is de NELOS ook actief op het vlak van duikers met een handicap en de eerste NELOS Wet Wheels-duikclub/opleidingscentrum (Antwerp Wet Wheels) is formeel opgericht in 1993 en sindsdien zijn er een 8-tal Wet Wheels-opleidingscentra/clubs actief in Vlaanderen.
Het hoofddoel van de 'Commissie Duikers met een Handicap' van NELOS is het sportduiken aan te leren aan personen met een handicap of beperking die net omwille van die handicap/beperking niet zomaar via een reguliere duikopleiding zouden kunnen leren duiken. Grosso modo zijn er twee 'soorten' Wet Wheelers: zij die eens in het water redelijk zelfstandig zijn, en zij die hulp nodig hebben bij elementaire duikhandelingen. Ons streefdoel is de Wet Wheeler, eens in het water, al dan niet mits eventueel nodige aanpassingen aan het materiaal, zo autonoom mogelijk te leren en te laten duiken zodat die uiteindelijk met gewone duikers als buddies veilig kan duiken. Afhankelijk van de handicap is dat echter niet altijd mogelijk en heeft de Wet Wheeler extra hulp en begeleiding nodig onderwater en daarvoor leiden we reeds gebrevetteerde gewone duikers op tot (Gespecialiseerd) Begeleider om met deze minder autonome Wet Wheelers op de gepaste en en voor iedereen veilige manier te kunnen duiken.
Om de kwaliteit van de opleiding van nieuwe Wet Wheelers en van nieuwe Wet Wheels-Begeleiders en Gespecialiseerd-Begeleiders te garanderen gebeurt deze opleiding binnen de Wet Wheels-Opleidingscentra. Nadien kunnen Wet Wheelers Niveau A en B, die onderwater vrij zelfstandig zijn en dus met gewone duikers mogen duiken, terecht in gewone clubs. Wet Wheelers Niveau C en D, die in meer of mindere mate hulp nodig hebben onderwater, mogen na hun opleiding ook aansluiten bij en duiken in/met gewone clubs op voorwaarde de nodige Wet Wheels-Begeleiders en Gespecialiseerd-Begeleiders aanwezig zijn in die clubs.


Het leren duiken met ademlucht onder druk omvat: een basiskennis van de materialen, de veiligheidsvoorschriften en de juiste opleiding om de persoon in kwestie voor te bereiden om de onderwaterwereld te verkennen. Duiken is één van de weinige sporten die mensen met een lichamelijke handicap toelaat om bijvoorbeeld zonder rolstoel hun sport te beoefenen. Het geeft hun dan ook een gelukzalig gevoel van bevrijding. Maar het zijn zeker niet alleen 'de rolstoelers' die we terugvinden bij de “duikers met een handicap”, de doelgroep is veel ruimer! Een rolstoel is typisch voor paraplegen, terwijl de NELOS Wet Wheels-werking open staat voor iedereen met een of andere fysische, auditieve of visuele handicap die het "gewoon" duiken en leren duiken kan belemmeren.

Eens onder water maakt elke duiker kennis met een stille en totaal nieuwe wereld vol kleur en leven ... Bovendien ervaart hij een relatieve gewichtloosheid. Hierdoor is hij veel beweeglijker en gebruikt spieren die bijna niet meer functioneren. Milde watertemperaturen bevorderen de ontspanning van de spieren en kunnen ook fysische pijnen verlichten. Studie en jarenlange ondervinding hebben aangetoond dat sportduiken voor mensen met een handicap een gunstig effect kan hebben, ook voor mensen die lijden aan multiple sclerose. Er kan van een therapeutische waarde gesproken worden!

Personen met een fysieke handicap die wat meer willen te weten komen over de Wet Wheels-werking en eens willen "proeven" van het duiken zijn steeds welkom in één van onze Wet Wheels Opleidingscentra!

… een buddy? … een duikmaat? … een persoonlijke assistent(e)?

Foto: Archief Commissie Duikers met een Handicap
Groter
Foto: Archief Commissie Duikers met een Handicap

We krijgen soms bedenkelijke reacties, zowel bij duikers als niet-duikers. Er wordt als algemene stelling aangenomen dat het feit dat je 'iets' doet met personen met een handicap een vorm van sociaal werk is in de negatieve zin van het woord.

Niets is minder waar! De taak van een buddy is enkel de persoon met een handicap het sportduiken in al haar eenvoud aan te leren en hem/haar te helpen daar waar het nodig is tijdens het uitvoeren van de oefeningen. De training bestaat in eerste instantie uit watergewenning met als doelstelling: duiken als recreatie!

De taak van de mededuikers en de Wet Wheels-begeleiders is duiken met de Wet Wheeler en dat begint aan de waterkant met het in en uit het water geraken tot nadien terug op de kant (of boot). Voor het vervoer naar de duikstek en ook naar en van de waterkant, het uit- en aankleden en hun eventuele persoonlijke verzorging enz. hebben de meeste Wet Wheelers een persoonlijke assistent mee, die voor deze taken instaat. Anderen zijn zeer zelfstandig en staan zelf in voor hun vervoer en verzorging en gebruiken of voorzien transporthulpmiddelen voor het materiaal enz. Desalniettemin springt de buddy uit eigen wil regelmatig in om een helpende hand te bieden. Het feit dat beide zaken, bovenwater en onder en in het water, gescheiden worden gehouden, komt de vriendschap ten goede en zorgt er ook voor dat we ook op langere termijn kunnen blijven rekenen op de inzet van de mededuikers en Wet Wheels-begeleider! Op deze manier krijgen mensen met een motorische handicap de kans om het sportduiken met plezier te ontdekken en aan te leren.

Het duiken van, en met, Wet Wheelers is voor iedereen een leerproces o.a. omdat iedere Wet Wheelers en handicap toch net anders is en men moet zoeken en leren om de beste oplossing te vinden. Zowel de buddy’s als de kandidaten Wet Wheels-duikers steken hier veel van op. Van de gemaakte fouten wordt veel geleerd en meestal wordt er achteraf eens goed mee gelachen! Vanaf het moment dat er vertrouwen is tussen buddy en duiker kan er vooruitgang geboekt worden en dat vertrouwen is essentieel.

Er zijn Wet Wheelers die eens ze in het water zijn vrij zelfstandig kunnen duiken, en die Wet Wheelers kunnen met gewone ervaren duikers op stap.
Wet Wheelers die veel of weinig hulp nodig hebben onderwater bij belangrijke handelingen zoals snel/vlot trimmen, neus klaren, bril leegblazen, zich voortbewegen in een bepaalde richting enz. moeten voor hun eigen veiligheid en comfort duiken met speciaal daarvoor opgeleide Wet Wheel-Begeleiders en in bepaalde gevallen Gespecialiseerd Begeleiders.
Duikers die zich geroepen voelen om begeleider te worden, zijn altijd welkom!

Wil je als duiker wat meer te weten komen over de Wet Wheels-werking, en wil je eens "proeven" van het duiken met Wet Wheelers, dan ben steeds welkom in één van onze Wet Wheels Opleidingscentra of bij hun clubduiken!

Wet Wheels Duikbrevetten

Foto: Archief Commissie Duikers met een Handicap
Groter
Foto: Archief Commissie Duikers met een Handicap

Enkel personen met een fysieke (incl. visuele) handicap mogen zich aanbieden om een 'Wet Wheels duikbrevet' te behalen. De oefeningen voor het behalen van elk 'Wet Wheels brevet' zijn vastgelegd door de Commissie Duikers met een Handicap. Ook de duikorganisatie en de duikindeling moeten gebeuren volgens de normen opgelegd door deze Commissie. De Wet Wheels-duikbrevetten omvatten 4 niveau's (A, B, C en D) en afhankelijk van wat de fysische beperkingen zijn van de Wet Wheeler in en op het water wordt het niveau bepaald en overeenkomstig ook de nodige begeleiding met het oog op optimale veiligheid en comfort van zowel de Wet Wheelers als de mededuiker(s).

Voorwaarden

 • Lid zijn van een NELOS-club.
 • Minimum 14 jaar oud zijn.
 • Medisch geschikt bevonden worden door een arts van de Medische Commissie om de duiksport aan te vangen. Deze houdt rekening met het advies van een arts gekozen door de duiker met een handicap. De volgende jaarlijkse medische herkeuringen mogen gebeuren door een arts naar keuze (typisch de behandelende arts) eventueel in overleg met een arts van de Medische Commissie (wijziging voorgesteld en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 26/01/08).

De duikbrevetten

Groter
Groter
Groter
Groter

We onderscheiden twee groepen van Wet Wheelers en bijhorende niveau's: de autonome duikers (Niveau's A en B) die veilig kunnen duiken met gewone buddy's, en de Wet Wheelers die assistentie nodig hebben bij bepaalde elementaire duikhandelingen (Niveau's C en D) en moeten duiken met speciaal daarvoor opgeleide duikers/begeleiders.

Een Niveau B kan zichzelf volledig behelpen in/onder water (autonoom) maar kan eventueel een buddy niet doeltreffend genoeg helpen/redden, of heeft daar desgevallend nog niet genoeg ervaring voor, en kan veilig duiken met twee gewone ervaren duikers. Een Niveau A is voorbehouden voor ervaren Niveau B Wet Wheelers die bovendien ook een buddy kunnen helpen/redden, en kan veilig duiken met een gewone ervaren mededuiker.

De Niveau's C en D zijn voor Wet Wheelers die in/onder water hulp nodig hebben bij bepaalde elementaire duikhandelingen (vb. oren klaren, bril leegmaken, vlot trimmen, diepte en richting houden, enz.) omdat ze die niet of niet vlot genoeg zelfstandig kunnen uitvoeren. Een Niveau D Wet Wheeler heeft hierbij extra veel hulp nodig.

Om te bepalen wat "autonoom" is en wat veel of weinig hulp betekent zijn er checklists met controlepunten voorzien.

Een beginnende duiker doet zijn eerste open water duiken (opleidingsduiken, waarvan de eerste twee de doopduiken zijn), tot op het moment van de niveaubepaling, met minimum een AI/Gespecialiseerd Begeleider (en de eerste twee duiken zelfs met een Wet Wheels-Instructeur) + een 2*Duiker/Begeleider. Tijdens deze 15 opleidingsduiken en na het afleggen van de openwatercontrolepunten gebeurt de evaluatie door de Wet Wheels-Instructeur en wordt het Wet Wheels brevet Niveau B, C of D bepaald en de verdere begeleiding is dan aanpast aan het bepaalde niveau (zie verder onder "Varia" ivm de aangepaste begeleiding tijdens de opleidingsduiken). Deze brevetten zijn erkende CMAS-brevetten.

De duurtijd van de opleiding tot Wet Wheeler is uiteraard heel erg afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van de individuele Wet Wheeler, en ook afhankelijk van of en welke aangepaste technieken en materialen nodig zijn enz. Typisch kan men stellen dat men een half jaar tot ruim een jaar eerst traint en zich voorbereid in het zwembad vooraleer men de eerste buitenduiken op een leuke en veilige manier kan gaan maken.

Niveau A

Is in het water een volwaardige duiker op 2*D-niveau en kan en mag veilig duiken met een gewone duiker (min. 3*D) als buddy, tot max. -30m.

De kandidaat heeft minstens 15 duiken als niveau B. Hij heeft alle controlepunten met succes uitgevoerd en toont hiermee aan dat hij/zij veilig kan duiken, persoonlijke noodsituaties kan oplossen, en een andere duiker in moeilijkheden kan helpen en reddingen kan uitvoeren. Dit betekent dat eens in het water een Niveau A Wet Wheelers kan fungeren als een efficiënte duikbuddy en is dan gebrevetteerd om te duiken met 1 andere duiker, minimum een 3*Duiker of gelijkwaardig.

Opmerking: een Niveau A Wet Wheeler die tevens de Kwalificatie Duikleidingen heeft behaald mag onder bepaalde omstandigheden ook duiken met minimum een 2*Duiker, ttz. beiden moeten dan minstens 18 jaar zijn, goed vertrouwd zijn met de duikstek en duikomstandigheden, ze hebben allebei minstens 100u gelogde duiken, en ze zijn tijdens de duik beperkt tot max. 20m diepte.

Niveau B

Kan in het water zelfstandig duiken maar geen buddy helpen/redden en moet met 2 andere duikers duiken (min. een gewone 3*D, plus min. een gewone 2*D), tot max. -30m.

De kandidaat heeft die controlepunten met succes uitgevoerd die aantonen dat hij/zij veilig kan duiken en persoonlijke noodsituaties kan oplossen, en is ook geslaagd voor het examen theorie voor 2*D. De kandidaat was echter niet in staat om alle controlepunten uit te voeren die aantonen dat hij/zij een andere duiker in moeilijkheden kan helpen. Hij moet daarom duiken met 2 andere duikers, minstens een 3*Duiker of gelijkwaardig en een 2*Duiker of gelijkwaardig. De 2de duikbuddy moet in geval van nood de 1ste duikbuddy veilig naar de oppervlakte kunnen brengen en daarom volstaat het brevet 2*Duiker.

Niveau C

Kan in het water veilig maar onvoldoende zelfstandig duiken en moet duiken met 2 andere duikers waarvan minstens één duiker opgeleid is als Wet Wheels Begeleider (min. een 3*D/Begeleider, plus min. een gewone 3*D of een 2*D/Begeleider), en dit tot max. -15m.

De kandidaat heeft die controlepunten met succes uitgevoerd die aantonen dat hij/zij (mits gepaste hulp) veilig kan duiken. De kandidaat was echter niet in staat om alle controlepunten uit te voeren die aantonen dat hij/zij onafhankelijk gevorderde handelingen kan uitvoeren zoals gecontroleerd stijgen en dalen en is dus deels afhankelijk van een daarvoor gepast opgeleide buddy (Wet Wheels Begeleider). De Niveau C Wet Wheeler is gebrevetteerd om te duiken met 2 andere duikers: één 3* Duiker/Begeleider en één 3*Duiker of gelijkwaardig. De 2de duikbuddy moet in geval van nood de 1ste duikbuddy of de duiker met een handicap veilig naar de oppervlakte brengen en moet daarom gebrevetteerd zijn als 3*Duiker of gelijkwaardig, of 2*Duiker/Begeleider. Een niveau C-Duiker is qua diepte beperkt tot 15 meter. Deze beperking kan verlegd worden naar 30 meter op voorwaarde dat hij het examen theorie voor 2*D met succes heeft afgelegd, en vervolgens duikt begeleid als een niveau D-Duiker (met één gespecialiseerde en een gewone begeleider als buddies).

Niveau D

Kan in het water veilig maar niet zelfstandig duiken en moet duiken met twee Wet Wheel-begeleiders (min. een 3*D/Gespecialiseerd Begeleider plus een 2*D/Begeleider, of min. een 2*D/Gespecialiseerd Begeleider plus een 3*D/Begeleider), tot max. -15m.

De kandidaat heeft die controlepunten met succes uitgevoerd die aantonen dat hij/zij mits de nodige bijstand veilig kan duiken. De kandidaat was echter niet in staat om alle controlepunten uit te voeren die aantonen dat hij/zij onafhankelijk persoonlijke noodsituaties kan oplossen en elementaire handelingen kan uitvoeren zoals bijvoorbeeld het klaren van de oren, of autonoom zwemmen onder water, of het eigen trimvest bedienen of de duikbril terugplaatsen. Deze Wet Wheeler moet duiken met 2 andere duikers waarvan minstens één 3*Duiker/Gespecialiseerd Begeleider en één 2*Duiker/Begeleider, of met één 3*Duiker/Begeleider en een 2*Duiker/Gespecialiseerd Begeleider. Een Niveau D-duiker is altijd beperkt tot 15 meter.


Opmerking ivm de CMAS/NELOS-kaartjes voor Wet Wheelers:

Zoals bij de gewone valide duikers zijn dat 2-zijdige kaartjes met een CMAS-zijde en een NELOS-zijde. In het geval van Wet Wheelers zal langs de CMAS-zijde het niveau overeenkomstig de CMAS-terminologie vermeld staan, i.c. Level I, II of III, en langs de NELOS-zijde onze terminologie Niveau A, B, C of D.

CMAS Level I betekent een Wet Wheeler die eens in het water autonoom kan duiken en ook zijn buddy kan redden en dat komt overeen met een NELOS Niveau A Wet Wheeler.

CMAS Level II betekent een Wet Wheeler die eens in het water autonoom kan duiken maar niet zijn buddy kan redden in een noodgeval en dat komt overeen met een NELOS Niveau B Wet Wheeler.

CMAS Level III betekent een Wet Wheeler die niet volledig zelfstandig kan instaan voor zijn eigen veiligheid onderwater en daarvoor speciale assistentie nodig heeft, en dat Level is dus van toepassing voor de NELOS Niveau C en Niveau D Wet Wheelers.

Basis-Nitrox-duiker ook voor Wet Wheelers

Ook Wet Wheelers kunnen het brevet Basis-Nitrox-duiker behalen. Voor meer info zie http://wiki.nelos.be/index.php/Wet_Wheels_Basis-Nitrox-Duiker

Geldigheid en hernieuwing

Net zoals bij de valide duikers krijgen de Wet Wheelers jaarlijks een nieuw NELOS/CMAS-lidkaartje ten bewijze van medische geschiktheid en verzekering. Dit jaarlijkse lidkaartje bevat naast de vermelding van "Wet Wheels brevet" tevens het Niveau.

Het behaalde Niveau van het 'Wet Wheels brevet' is één kalenderjaar geldig. De controlepunten in zwembad en open water en het eventueel theoretisch examen 2* voor het behalen van een Niveau bij het duikbrevet voor duikers met een handicap dienen steeds vóór 1 januari afgelegd te zijn. Dit geeft de duikers met een handicap een volledig kalenderjaar de tijd om alle controlepunten af te werken. Tijdens dit kalenderjaar worden de kandidaten door een Wet Wheels-Instructeur geëvalueerd op hun praktische kennis Zwembad en Open Water.

Bij de jaarlijkse hernieuwing van de lidkaarten en bijhorende herbepaling van het Niveau betekent dit uiteraard helemaal niet dat alle controlepunten jaarlijks opnieuw zouden moeten afgelegd worden maar alleen die controlepunten waarover er redelijkerwijze twijfel zou kunnen bestaan of die nog altijd goed en correct kunnen worden uitgevoerd en die desgevallend een effectieve herbepaling van het Niveau nodig maken! Een Wet Wheels-Instructeur heeft de mogelijkheid om dan de andere controlepunten opnieuw af te tekenen zonder deze opnieuw te laten uitvoeren indien hij overtuigd is van het kunnen van de kandidaat. Dit kan natuurlijk enkel door Instructeurs die goed vertrouwd zijn met de kandidaat. De Opleidingskaarten worden dan, na het verplichte doktersonderzoek, volledig ingevuld opgestuurd naar het Nelossecretariaat. Nelos levert daarna het brevet af met het nieuwe behaalde Niveau.

Veiligheidsreglement

 • De duikorganisatie en indeling moeten gebeuren volgens de normen opgelegd door de Commissie Duikers met een Handicap.
 • Iedere duiker in de duikploeg is verplicht te duiken met een trimvest, manometer en reserveautomaat 2de trap (octopus/ALV). Voor de duikleider zijn bovendien 2 gescheiden ademautomaten verplicht.
 • Duikers met een handicap mogen alleen maar recreatieve duiken doen (d.w.z. geen decoduiken, en duikdiepte beperkt tot max. 30m).
 • Er wordt verplicht gedoken binnen de veiligheidscurve, verzwaard met 1 tijdseenheid bij gebruik van duiktabellen, of min. 5 minuten nultijdmarge indien gedoken wordt met computer. Een veiligheidstrap is steeds aanbevolen.
 • Elke beginnende duiker met een handicap is de eerste 15 duiken sowieso beperkt tot een maximum diepte van 15m, nadien is i.f.v. het Niveau en eventuele medische/fysiologische beperkingen 30m de absolute dieptegrens.
 • Een Niveau D-duiker blijft altijd beperkt tot een diepte van 15 meter.
 • Een Niveau C-duiker is beperkt tot max. 15 m tenzij hij geslaagd is voor theorie-2*D en duikt onder de voorwaarden van een Niveau D-duiker (1 Gespecialiseerde en 1 gewone Begeleider).
 • Gezien de mogelijke problemen bij het uittrimmen bij de Niveau C-Duiker mogen enkel duiken worden uitgevoerd waarbij op ieder ogenblik bodemcontact mogelijk is en de weg naar de oppervlakte op ieder ogenblik vrij is. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan zijn moet de Niveau C-duiker begeleid worden als een Niveau D-duiker.
 • Gezien de aandacht die de duikleider/begeleider onder water moet besteden aan de Niveau C- en de Niveau D-Duiker moeten alle andere mededuikers ervaren duikers zijn en is het verboden om een 1*Duiker in de ploeg op te nemen. Gezien de Niveau A- en de Niveau B-Duikers volledig zelfstandig kunnen duiken, kan hier een 1*Duiker in de ploeg worden opgenomen, maar wordt het niet aangeraden.
 • De specifieke gedetailleerde reglementering vind je verder op deze pagina bij Varia/documenten/info.

Begeleider en Gespecialiseerd Begeleider

Foto: Archief Commissie Duikers met een Handicap
Groter
Foto: Archief Commissie Duikers met een Handicap

Duikers, die aan de voorwaarden voldoen, kunnen zich aanbieden voor het begeleiderbrevet. Zij moeten wel lid zijn van een NELOS-club en de inschaling tot een NELOS-brevet is vereist of zij zijn lid van BEFOS (met een vereiste inschaling tot een BEFOS-brevet) en zij voldoen aan de voorwaarden. Leden/brevetten van andere federaties worden toegestaan na inschaling tot de overeenkomstige NELOS-brevetten. De brevetten Begeleider en Gespecialiseerd Begeleider zijn erkende CMAS-brevetten.

Een Wet Wheels Begeleider (B) is nodig als buddy van een Wet Wheeler die niet, of niet altijd even vlot, volledig zelfstandig is onderwater en beperkte hulp nodig heeft bij essentiële duikskills (Niv.C). Een Begeleider is ook nodig als 2de buddy bij een Niv.D Wet Wheeler.

Een Gespecialiseerd Begeleider (GB) is nodig als buddy van een Wet Wheeler die bepaalde (of alle) essentiële duikskills niet zelfstandig kan uitvoeren en dus veel hulp nodig heeft onderwater (Niv.D). Dit betekent dat de GB vb. op ieder moment moet instaan of helpen bij het correct uittrimmen van de WW'er, en/of hulp bij het klaren van de oren, en/of leegblazen van de bril, en/of voortbeweging en richting bepalen van de WW'er, en/of gecontroleerd samen dalen en stijgen en veiligheidsstop uitvoeren, en/of de instrumenten van de WW'er aflezen en desgevallend communiceren (vb. bij een visueel gehandicapte WW'er), enz.! Je kan stellen dat in de limiet een WW-GB in staat moet zijn alles met uitzondering van het ademen zelf uit te voeren voor/bij de Wet Wheeler! Bij het duiken met een Niv.D WW'er krijgt de GB daarnaast ook de hulp van een WW-Begeleider.

Opmerking: de meest zelfstandige Wet Wheelers (niveau's A en B) mogen/kunnen met gewone duikers als buddy duiken!

Het Begeleiderbrevet

Deze opleiding is gratis en omvat 3 modules: Theorie, Zwembadtrainingen en Openwaterduiken.

 • Iedere kandidaat-begeleider is minimum een 2*Duiker. (Een 1*Duiker mag enkel begeleiden in het zwembad)
 • Iedere kandidaat-begeleider werkt de volledige 'opleidingskaart Begeleider' af. En bij inleveren van een volledig ingevulde opleidingskaart krijgt men een brevettenblaadje 'Begeleider van duiker met een Handicap', te kleven in het duikboekje.
 • De specifieke gedetailleerde reglementering vind je verder op deze pagina bij Varia/documenten/info.
 • De "Module Theorie" omdat de 1-dagscursus theorie en zwembadinitiatie die jaarlijks in het Duikershuis (theorie) en het zwembad van Hofstade (zwembadinitiatie met diverse soorten gehandicapte duikers) georganiseerd wordt door de Commissie Duikers met een Handicap.
 • In de "Module Zwembadtrainingen" begeleidt de kandidaat-begeleider 15 zwembadtrainingen in een erkend Wet Wheels opleidingscentrum. De evaluatie gebeurt door een Wet Wheels-Instructeur.
 • De "Module Openwaterduiken" omvat als afsluiter o.a. 5 openwaterduiken waarbij de kandidaat fungeert als volwaardige 1ste en als volwaardige 2de begeleider, onder begeleiding van en evaluatie door een Wet Wheels-Instructeur. Daarnaast zijn er ook een paar specifieke proeven die de kandidaat moet uitvoeren.

Tijdens de openwaterduiken:

 • voert de kandidaat als 2de begeleider alle oefeningen uit die betrekking hebben op de reddingen en op het delen van lucht (buddy breathing, octopus).
 • stijgt de kandidaat als 1ste begeleider, samen met een niveau C - simulerende duiker gecontroleerd op vanaf een zone tussen 7 en 10 m tot op een diepte van 3 m. met bediening van de 2 trimvesten. Deze proef wordt afgenomen door een Wet Wheels-Instructeur.
 • demonstreert de begeleider ook zijn kennis van de onderwatercommunicatie voor duikers met een visuele handicap.

Het Gespecialiseerd Begeleiderbrevet

Foto: Archief Commissie Duikers met een Handicap
Groter
Foto: Archief Commissie Duikers met een Handicap

Deze opleiding is gratis.

 • Hij is reeds in het bezit van het 'Brevet Begeleider Wet Wheels'.
 • Iedere kandidaat 'Gespecialiseerd Begeleider' werkt een volledige 'opleidingskaart Gespecialiseerd Begeleider' af.
 • De cursus wordt gegeven voor alle kandidaten Gespecialiseerd Begeleider in een Wet Wheels Opleidingscentrum.
 • De specifieke gedetailleerde reglementering vind je verder op deze pagina bij Varia/documenten/info.
 • Deze cursus omvat vooral een praktijkgedeelte in het zwembad en in Open Water: simulatie van paraplegie, quadriplegie en een visuele handicap in het zwembad (de kandidaat ondervindt zo dezelfde problemen als de echte duiker met een handicap) en open water (de eigenlijke duik met iemand met paraplegie, quadriplegie en een visuele handicap tot een goed eind kunnen brengen).
 • Een Gespecialiseerde Begeleider moet in staat zijn om alle handelingen die nodig zijn voor de oefeningen (zwembad en open water) met een Niveau D-Duiker gecontroleerd uit te voeren:
  • Gecontroleerd kunnen dalen met bediening van 2 trimvesten.
  • Tijdens het dalen op ieder ogenblik in staat zijn om te kunnen stoppen en te blijven zweven.
  • Tijdens het dalen in staat zijn om te assisteren met het klaren van de oren.
  • Tijdens de duik op ieder ogenblik de controle over het uittrimmen bewaren.
  • Tijdens de duik in staat zijn om te assisteren met het leegblazen van het masker.
  • Gecontroleerd kunnen stijgen met bediening van 2 trimvesten.
  • Tijdens het stijgen op ieder ogenblik in staat zijn om te stoppen en te blijven zweven.
  • Tijdens het stijgen in staat zijn om de octopus te gebruiken, zonder hulp van een 2de begeleider.
  • Aan de oppervlakte het trimvest van de duiker met een handicap kunnen opblazen, zowel met de inflator als met de mond.
 • Een Gespecialiseerde Begeleider moet in staat zijn om alle oefeningen (zwembad en open water) uit te voeren met een duiker met een visuele handicap.
 • Een Gespecialiseerde Begeleider moet in staat zijn om alle handelingen die nodig zijn om veilig te duiken met een duiker met een visuele handicap gecontroleerd uit te voeren. Hier geldt vooral een grondige kennis van de 'tastbare' onderwatercommunicatie voor duikers met een visuele handicap.
 • Na het volgen van deze cursus en een positieve evaluatie van de Wet Wheels-Instructeur wordt een brevettenblaadje 'Gespecialiseerd Begeleider' afgeleverd, te plakken in het duikboekje.

Wet Wheels-Instructeur en Wet Wheels Instructeur/Trainer

Naar analogie met de CMAS Standards voor Duikers met een Handicap zijn per 1 januari 2010 de nieuwe titels "Wet Wheels-Instructeur" en "Wet Wheels-Instructeur/Trainer" ingevoerd.

 • De Wet Wheels-Instructeur is in essentie verantwoordelijk voor de opleiding en evaluatie van Wet Wheelers en Begeleiders en Gespecialiseerd Begeleiders.
 • De Wet Wheels-Instructeur/Trainer is in essentie verantwoordelijk voor de opleiding en evaluaite van Wet Wheels-Instructeurs en voor het algemene Duikonderricht met betrekking tot duikers met een handicap.
 • Overzicht van de WW-Instructeurs

Wet Wheels Opleidingscentra

Voor de opleiding tot Wet Wheeler, of tot Wet Wheels-Begeleider of Gespecialiseerd Begeleider (en nadien eventueel tot Wet Wheels-Instructeur), kan je terecht bij een van onze Wet Wheels-Opleidingscentra.
Een opgeleide Wet Wheeler Niveau A of B, die met gewone duikers mag duiken, mag dan nadien eventueel aansluiten bij een gewone duikclub. Een opgeleide Wet Wheelers Niveau C of B mag nadien ook aansluiten bij een gewone duikclub op voorwaarde dat daar Wet Wheels-Begeleiders en Gespecialiseerd Begeleiders voorhanden zijn.
Een duikclub die wil uitgroeien tot, en aanvaard worden als, een Wet Wheels-Opleidingscentrum kan hiervoor een aanvraag richten tot de Commissie Duikers met een Handicap (zie het Reglement van Inwendige Orde).


Foto: Archief Commissie Duikers met een Handicap
Groter
Foto: Archief Commissie Duikers met een Handicap

ANTWERPEN

Antwerp Wet Wheels (zowel WW-club als gewone duikschool)
www.anww.be

Voorzitter: FAES Ludo - ludo.faes1@telenet.be

Training: Dinsdag van 20u30 tot 22u30 voor zowel duikers met een handicap als validen, in het Zwembad van Borgerhout (Antwerpen).
Geen zwembadtraining tijdens de schoolvakanties.


Handi Divers Wet Wheels
www.handidivers.club
handi.divers@nelos.be

Voorzitter: DEBOEL Marcel - 03/3220959

Training: Donderdag van 20.00 u tot 22.00 u in Zwembad SIBLO 2/7 te Antwerpen.


VLAAMS-BRABANT

Duikschool Nemo's
www.nemosdiving.be
nemosdiving@hotmail.com

Voorzitter: REYNIERS Charles - 0478/337284 - charles.reyniers@skynet.be

Training: Maandag van 12.00 u tot 13.30 u en op dinsdag van 20.00 u tot 21.00 u in Zwembad Triton te Evere.

Foto: Archief Commissie Duikers met een Handicap
Groter
Foto: Archief Commissie Duikers met een Handicap


Wet Wheels Duklo Leuven
www.wet-wheels.be
info@wet-wheels.be

Voorzitter: VANSTEENBEECK Fernand - 016/229384

Training: Donderdag van 18.30 u tot 20.00 u in het Zwembad van Wilsele-Putkapel.


LIMBURG

Duikschool Gobius (zowel WW-club als gewone duikschool)
www.duikschool-gobius.be
duikschoolleider@duikschool-gobius.be

Voorzitter: HENDRICKX André - 0495/250604

Training: Woensdag van 20u tot 21u in Zwembad Mijn Zwemparadijs te Beringen.


Koraalduikers Genk Wet Wheels (zowel WW-club als gewone duikschool)
www.koraalduikers.be
wetwheels@koraalduikers.be

Voorzitter: CLAESEN Marc - 0478/520388

Verantwoordelijke Wet Wheels: BIEGHS Jean - 0475/321318

Training: Donderdag van 20.30 u tot 21.30 u, in het Stedelijk Sportcentrum te Genk.


OOST-VLAANDEREN

Oost-Vlaamse Wet Wheels
www.ovww.org
voorzitter@ovww.org

Voorzitter: LEUS Isabelle

Training: Maandag van 20u tot 21u in Zwembad 't Strop


WEST-VLAANDEREN

Dive+
www.diveplus.be
info@wetwheels.be

Voorzitter: DEVRIESE Frank - 059/805337

Training: Woensdag op de even weken van 21.00 u tot 22.00 u in het Stedelijk Zwembad van Oostende.


Zoek een Wet Wheels-Instructeur via de NELOS-wiki

Duik/activiteitenkalenders van de Wet Wheels-opleidingscentra

Je bent een Wet Wheeler en je zou willen duiken maar je eigen club organiseert toevallig net niks op een voor jou geschikt moment, of je wil als Wet Wheeler eens met andere begeleiders gaan duiken, of je bent een Wet Wheel-begeleider of een geïnteresseerde buddy en je zou eens graag met andere Wet Wheelers gaan duiken, of je wil als Wet Wheels-club eens samen gaan duiken en verbroederen met een andere Wet Wheels-club, of je bent gewoon geïnteresseerd in het Wet Wheels-gebeuren en je wil eens een kijkje komen nemen op een Wet Wheels-clubduik... allemaal dingen die je kan organiseren door eens te kijken naar de duik/activiteitenkalenders van onze Wet Wheels-clubs en contact op te nemen met de duikverantwoordelijke van de club! Zie hieronder:.

Samenstelling van de Commissie Duikers met een Handicap

Voorzitter: TIELEN Ann (DiveCompany)
    Adelardstraat 33 - 3580 Beringen --- 011/913835 - 0496/750446

Penningmeester: DECROCK Jan (Dive+, en de Tarpoenduikers)
    Nieuwendorpe 30 - 8730 Oedelem --- 050/214902 - 0483/667901

Secretaris: VERBOUW Patrick (Dive+) (patrick@ver-bouw.be)
    Haeghensgoed 61/102, 9910 Laarne --- 0476/234081

DRUYVE Yves (Dive+)
    Azaleastraat 11, 9040 Sint-Amandsberg --- 0486/683351

LAGACIE Jan (Dive+)
    Heidekruidstraat 8, 8420 De Haan --- 0478/307180

Medisch Adviseur: Dr. DEKELVER Ingrid
    De Schom 2/14, 2500 Lier --- 0479/713469

Afgevaardigde NELOS-secretariaat: SPRENGERS Hannelore (Sporttechnisch Coördinator voor de Recreatieve Sportbeoefening)
    NELOS vzw - Brusselsesteenweg 313-315 - 2800 Mechelen
    Tel: 015/290486 - Fax: 015/206158

Ambassadeur vanuit de NELOS Raad van Bestuur: VANDEKERCKHOVE Sven (Verantwoordelijke NELOS-Duikonderricht)

Opmerking: de leden van de Commissie vertegenwoordigen en verdedigen de belangen van alle Wet Wheelers, en (Gespecialiseerd-)Begeleiders, en Wet Wheels-Opleidingscentra, maar zetelen niet in de hoedanigheid van afgevaardigde van hun eigen club of Opleidingscentrum.

Varia/documenten/info


Foto-collage: Luc Dupas
Groter
Foto-collage: Luc Dupas


WW-gerelateerde info/links van buiten de Commissie

Duikstekken geschikt voor Wet Wheelers in Belgie

Duikstekken geschikt voor Wet Wheelers in Zeeland/Nederland

Overzicht van de Zeeuwse duikstekken.
Legende: HWK/LWK = alleen duiken op de hoogwater/laagwaterkentering, HW = bij voorkeur duiken bij hoogwater, A = je kan in principe altijd duiken 24u/7d)

 • Dreischor Zuidlangeweg / Frans Kok rif (A, moeilijke dijkovergang! maar mooie wandelsteiger tot aan het water): info / GoogleMap
 • Gorishoek Punt (HWK, evtl. LWK, en alleen bij doodtij en gunstig weer, en met ervaren en met de duikstek bekende begeleiders!): info / GoogleMap / routebeschrijving
 • Stavenisse Vissteiger (A, opgepast met glibberige helling bij LW): info / GoogleMap
 • Zoetersbout (A, moeilijke instap bij LW, moeilijke dijkovergang!): info / GoogleMap


Persoonlijke instellingen
voor editeurs